Chống đau cột sống

Tư thế giống như đang bò: Đầu gối chụm lại, lưng song song với mặt đất. Nâng nửa người trên lên, tay chống thẳng theo từng nhịp thở; đồng thời chân giữ nguyên vị trí cũ, đầu hơi ngước. Làm 5 lần Chú ý: chỉ nâng nửa người từ lưng đến mông. Phải giữ thẳng…