Uncategorized

Cách tuyên truyền phòng bệnh hơn chữa bệnh

Cách tuyên truyền phòng bệnh hơn chữa bệnhKế hoạch hóa gia đình có thể là một trong những biện pháp dự phòng quan trọng nhất mà bạn có thể hỗ trợ.
Nếu bạn giúp người dân ngăn chặn cái chết của trẻ em thì bạn cũng nên giúp cho phòng ngừa việc có nhiều con hơn khả năng cho ăn mặc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái họ.
Một mảnh đất chỉ có thể hỗ trợ cho một số người nhất định.
Làm việc theo hướng cân bằng phòng bệnh và chữa bệnh
Sự cân bằng giữa phòng bệnh và chữa bệnh thường giảm theo cân bằng giữa những nhu cầu trước mắt và những nhu cầu lâu dài.
Là nhân viên y tế bạn phải đến với dân chúng, cùng làm việc với họ trong hoàn cảnh của họ và giúp họ tìm cách giải quyết những nhu cầu mà họ cho là lớn nhất. Mối quan tâm đầu tiên của người dân thường là tìm cách giảm nhẹ bệnh tật và đau khổ. Vì vậy, một trong những mối quan tâm đầu tiên của bạn phải là giúp người dân chữa bệnh.
Nhưng cũng phải nhìn về phía trước. Trong khi chăm lo đến những nhu cầu trước mắt của dân bạn cũng nên giúp họ nhìn ra tương lai có thể họ lại quan tâm quá ít đến bệnh tật và nỗi đau khổ hiện có. Do không đáp ứng được những nhu cầu hiện tại của nhân dân họ có thể không được người dân hợp tác và vì thế sẽ thất bại nhiều ngay cả trong công tác dự phòng.
Chữa bệnh và phòng bệnh phải đi đôi với nhau. Việc chữa bệnh sớm thường phòng ngừa được bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Nếu bạn giúp mọi người phát hiện được nhiều vấn đề sức khỏe thông thường và chữa chạy sớm ngay tại nhà thì có thể ngăn chặn được nhiều đau khổ không đáng có.
Chữa bệnh sớm là một hình thức của y học dự phòng
Bắt đầu từ nơi có đồng bào của mình nếu bạn muốn được họ hợp tác. Hãy làm việc theo nguyên tắc cân bằng phòng bệnh và chữa bệnh mà người dân chấp nhận được. Sự cân bằng này sẽ được xác định bởi thái độ hiện nay của người dân đối với bệnh tật, chữa bệnh và sức khỏe. Nhờ giúp mọi người nhìn xa hơn, nhờ thái độ của họ thay đổi và nhiều bệnh tật được kiểm soát hơn, bạn có thể thấy là sự cân bằng chuyển dịch một cách tự nhiên về phía phòng bệnh.
Bạn không thể nói với một bà mẹ có con đang ốm nặng rằng phòng bệnh quan trọng hơn chữa bệnh. Nếu muốn người mẹ ấy nghe bạn thì không thể nói như thế. Nhưng bạn có thể nói với bà mẹ đó trong khi giúp bà chăm sóc đứa con mình rằng phòng bệnh quan trọng như chữa bệnh.