Uncategorized

Giúp người dân thay đổi nhận thức

Giúp người dân thay đổi nhận thứcĐôi khi những người dân càng không thay đổi những điều chính họ cũng không ưa thích chỉ vì họ không thể thay đổi. Họ rất hay nghĩ họ là những người không hiểu biết và bất lực. Nhưng không phải thế. Phần lớn dân làng, kể cả những người mù chữ đều có những kiến thức và kỹ năng tuyệt vời. Họ đã tạo được những thay đổi to lớn trong môi trường xung quanh bằng những công cụ đang dùng, bằng đất đai đang trồng trọt và bằng những thứ họ làm ra. Họ có thể làm nhiều việc quan trọng mà những người được học hành nhiều không làm nổi.
Nếu bạn có thể giúp những người dân nhận ra họ đã biết và đã làm được bao nhiêu để thay đổi môi trường xung quanh thì họ cũng có thể nhận ra rằng họ có thể học và làm nhiều hơn nữa. Cùng nhau làm việc, đó là sức mạnh để họ tạo nên những thay đổi còn lớn hơn nữa cho sức khoẻ và hạnh phúc của mình.
Bạn nói với mọi người về những điều đó như thế nào? Thường là bạn không thể nói được!
Nhưng bạn có thể giúp người ta tìm ra một số điều cho bản thân họ bằng cách mời họ cùng nhau thảo luận. Bạn nên nói ít và bắt đầu thảo luận bằng cách đưa ra những câu hỏi nhất định. Những bức tranh đơn giản như hình vẽ dưới đây về một gia đình nông dân ở Trung Mỹ có thể giúp bạn. Bạn có thể vẽ tranh của mình trong đó có nhà cửa, con người, súc vật và cây trồng giống như ở địa phương của bạn.
Dùng tranh để làm cho mọi người cùng nhau nói và suy nghĩ
Cho nhóm người xem một bức tranh tương tự bức tranh này và đề nghị họ thảo luận. Hỏi những câu sao cho mọi người nói về những điều họ biết và có thể làm được. Dưới đây là một số câu hỏi đơn giản:
Những người trong tranh là ai và họ sống như thế nào?
Trước khi có người đến đây mảnh đất này như thế nào?
Những người dân này thay đổi môi trường quanh họ bằng những cách nào?
Những thay đổi này có thể tạo ra những thay đổi nào khác nữa? Họ có thể học gì nữa để làm việc. Cái gì cần đến họ? Họ có thể học thêm như thế nào?
Họ học cánh làm nông nghiêp thế nào? Ai là hướng dẫn họ?
Nếu một bác sĩ hoặc một luật sư đến mảnh đất này và không có nhiều tiền và phương tiện hơn nhữn người dân này liệu anh ta có thể canh tác tốt như thế này không?
Những người dân này có gì giống chúng ta?
Cách thảo luận nhóm này giúp xây dựng lòng tự tin cho người dân và tin vào khả năng có thể thay đổi cuộc sống của họ.