Uncategorized

Làm việc vì niềm vui

Làm việc vì niềm vuiKhông bao giờ từ chối các dịp tham gia các lớp huấn luyện hoặc đào tạo để nâng cao trình độ.
Công việc đầu tiên của bạn là giảng dạy, nhưng nếu bạn không tiếp tục học hỏi thêm thì chẳng bao lâu bạn sẽ không có gì mới để dạy cho những người khác.
Hãy thực hiện những điều bạn dạy
Mọi người hay chú ý nhiều đến việc bạn làm hơn là điều bạn nói. Là nhân viên y tế, bạn nên đặc biệt thận trọng trong cuộc sống riêng và các thói quen để làm gương tốt cho những người xung quanh.
Trước khi yêu cầu mọi người làm nhà xí hãy đảm bảo là gia đình bạn dã có nhà xí riêng.
Tương tự, nếu bạn muốn tổ chức một nhóm lao động, thí dụ để đào một hố rác công cộng, hãy chắc chắn là bạn cũng làm việc và đổ mồ hôi như những người khác.
Một người phụ trách tốt không ra lệnh cho người khác phải làm gì. Người đó làm gương cho người khác.
Hãy làm việc vì niềm vui trong công việc.
Nếu bạn muốn những người tham gia cải tạo xóm làng và chăm sóc sức khoẻ của họ thì bản thân bạn phải thích thú hoạt động này. Nếu không, ai sẽ noi gương bạn?
Hãy cố gắng làm cho các dự án công việc ở cộng đồng trở nên sinh động. Thí dụ, việc làm hàng rào xung quanh giếng nước công cộng để ngăn súc vật có thể là việc nặng nhọc. Nhưng nếu được cả làng giúp đỡ biến thành “ngày hội làm việc”, lại có cả nước uống và âm nhạc nữa thì công việc sẽ hoàn thành nhanh chóng và có thể vui vẻ nữa. Trẻ em sẽ hang hái lao động và say mê công việc nếu chúng biến công việc thành trò chơi.
Bạn có thể được hay không được trả công. Nhưng nhớ là không bao giờ từ chối chăm sóc hay chăm sóc ít hơn đối với người nghèo hoặc người không thể trả tiền.
Làm như vậy bạn sẽ được dân chúng yêu mến và kính trọng. Điều này quý giá hơn tiền bạc nhiều.
Nhìn về phía trước và giúp cho những người khác nhìn về phía trước.
Một nhân viên y tế có trách nhiệm không chờ đợi người ốm. Anh ta cố gắng ngăn chặn bệnh tật trước khi nó bắt đầu.
Anh ta còn khuyến khích mọi người hành động ngay bây giờ để bảo vệ sức khoẻ và hạnh phúc của họ trong tương lại.
Nhiều bệnh có thể phòng ngừa được. Khi đó, việc của bạn là giúp mọi người hiểu nguyên nhân của bệnh tật của họ và giúp họ làm gì đó.
Phần lớn các vấn đề sức khoẻ đều có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân này dẫn đến nguyên nhân khác.